စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း: ၀၆၇-၄၀၈၄၃၄၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၁၂
ဖက်စ်: ၀၆၇-၄၀၈၀၄၉
အီးမေးလ်:  contact@e-moali.gov.mm

Videos

On Facebook

Find us on >