ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

                                                စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

                                                               စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

                                                           ( အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း )

၁။    စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှအောက်ဖော်ပြ ပါပစ္စည်းများကိုမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်

       ဝယ်ယူလိုပါသည်။

       စဉ်      ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                         အရေအတွက်

      (က)     ထွန်စက်ကြီးများ                                                               3 Lot

      (ခ)      ထွန်ယက်ကိရိယာများ                                                        4 Lot   

      (ဂ)      ကောက်စိုက်စက်                                                               1 Lot

      (ဃ)     စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်                                                   1 Lot

      (င)      မြေတူးစက်                                                                      1 Lot

၂။   တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် ( ၂၀ - ၄ - ၂၀၁၇ ) မှ ( ၁၇ - ၅ -၂၀၁၇ ) နေ့ ( ၁၂:၀၀) နာရီအထိ၊

၃။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက် ( ၁၇-  ၅ -၂၀၁၇) နေ့ ၊ ( ၁၂:၀၀ ) နာရီ

သတင်းစာကြော်ငြာ-၁၈ မှ ၂၄-၄-၂၀၁၇ ထိ

                                                                                                                                တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

                                                                                                                                စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

                                                                                                                                ရုံးအမှတ် ( ၅၀ ) နေပြည်တော်၊

                                                                                                                                ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၁၂၄၃၊ ၀၆၇-၄၃၁၂၄၂

 

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >