ဌာနပေါ်ပေါက်လာပုံနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

          ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနလက်အောက်၌  စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲအား ဖွင့်လှစ်၍ စက်မှုထွန်ယက်ရေးလုပ်ငန်းကို

စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် စိုက်ပျိုးရေး အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲအား မြေယာကျေးလက်ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း

လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွေ့ပြီးစက်မှုလယ်ယာဌာနခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်

သစ်တောဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်၌ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအဖြစ်သီးခြား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဌာနမူဝါဒ

၁။    တောင်သူလယ်သမားများ၏လိုအပ်ချက်များ၊ တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများကို သိရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီး

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ       ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ စိတ်ရင်း စေတနာ မှန်ဖြင့် စေတနာထားကူညီဖြေရှင်းဆောင်

ရွက်ပေးရန်။

၂။    နိုင်ငံတော်တွင် တောင်သူလယ်သမားများ၏ ယုံကြည်အားထားရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ပြီး

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တောင်သူလယ်သမားများ နှင့်တစ်သားတည်းပူးပေါင်းကာစက်မှုလယ်ယာ

ကူးပြောင်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ရန်။

ဌာနရည်မှန်းချက်

          စက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေး

ဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များ

          ၁။   လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

          ၂။   ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများတွင် လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက် ထွန်းကား

              လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ တောင်သူများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၃။   စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်သော လယ်ယာမြေ၊စိုက်ပျိုးမြေနှင့်ကုန်းမြင့် လယ်ယာမြေများ တိုးတက်ပေါ်

               ထွန်းလာစေရန်။

          ၄။   လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများတိုးတက် သုံးစွဲနိုင်ရေး ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၅။   လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြင်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံများကိုမြို့နယ်စက်မှုလယ်ယာစခန်းများတွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်၍

                 တောင်သူများ လက်ဝယ်ရှိလယ်သုံး စက်ကိရိယာများအားစနစ်တကျပြုပြင်ပေးနိုင်ရေးနှင့်လိုအပ်သောစက်အရန်

                ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၆။  စက်မှုလယ်ယာအသိပညာ၊ အတတ်ပညာများလေ့ကျင့်ပညာပေးသွားရန်နှင့် စက်မှုလယ်ယာ သုတေသနလုပ်ငန်း

               များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >