နောက်ခံသမိုင်း

၁။        ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သန္ဓေအဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောဌာနမှာ စည်ပင် သာယာရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီး ယင်းဌာနမှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၄ဝ) ခန့်မှပင် မြူနီစီပါယ်အဖွဲ့များအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းခံခဲ့ရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် မြူနီစီပါယ် အက်ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာ၍ ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မြို့ကြီး(၇)မြို့တွင် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၉၈ ခုနှစ် မြူနီစီ ပါယ်အက်ဥပဒေသည် ပိုမိုအကျုံးဝင်ပြည့်စုံမှုရှိလာပြီးနောက် မြူနီစီပါယ်ကော်မတီများနှင့် မြို့ကော်မတီများ သည်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လာနိုင် ခဲ့ပါသည်။

၂။        ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျေးလက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအက်ဥပဒေကို ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက် ခရိုင်ကောင်စီများကို ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသည့် ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများအတွက် ခရိုင်ဝန်မင်းကြီး၏ ဒေသဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

၃။        ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမထုတ်ပြန်မီ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် အစပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ခရိုင်များတွင် အခြေပြုဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ခရိုင်ဝန်မင်းကြီး၏  ဒေသဆိုင်ရာရန်ပုံ ငွေအဖွဲ့နှင့် ခရိုင်ကောင်စီများကိုဖျက်သိမ်းပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များကို မြို့ပြနှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၄။        အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များသည် ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာ ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

၅။        နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဥပဒေအမှတ် (၅/၉၃) အရ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၃ဝ)ရက်နေ့တွင် စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းပြီး နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များကို ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

၆။        ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေ (၂ဝဝ၈)အရ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနကို နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၁/ ၂ဝ၁၂) သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ယခင်က မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း များကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေရာမှ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

၇။        ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရေးနှင့် ကျေးလက် ဒေသပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် (၁၁.၇.၂ဝ၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၂/၂ဝ၁၃) သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) အား ဌာနခွဲ (၈)ခု အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၁၄)ရုံး၊ ပြည် နယ်ရုံးခွဲ(၂)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး (၆ဝ) ရုံးနှင့် မြို့နယ် (၂၈၄)ရုံးတို့ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၈။        ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၉)ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၆၇/၂ဝ၁၃) အရ "မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန" အား ​"​မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန် ကြီးဌာန" အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်မှ "မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန" ကွပ်ကဲ မှုအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၉။        ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မတ်လ (၃ဝ) ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ယခင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ် ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပူးပေါင်း၍ "စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန" ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကို အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန လက် အောက်၌ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်နှင့် မူဝါဒ

၁ဝ။      ဦးစီးဌာနအားအမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် ယခင်ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှသည် အောက် ခြေမှ စတင်သည့်စနစ်၊ လူထုဗဟိုပြုဆောင်ရွက်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် သယံဇာတများကို အခြေပြုသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဗျူဟာမှသည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို အခြေ ခံသည့် နည်းဗျူဟာအဖြစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှု-စီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက ထားဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။      အဆိုပါ မျှော်မှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် (Stakeholders) များ အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး(All inclusiveness)၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စေရေး(Sustainable Development)တို့ကို မူဝါဒများအဖြစ် သတ်မှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်မှန်းချက်

၁၂။      ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းရခြင်း ရည်မှန်းချက်မှာ

(က)     ကျေးလက်ဒေသများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်

(ခ )      ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တို့ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၃။    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်(၁၂)ရပ်ချမှတ်ပြီး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။၎င်းတို့မှာ-

(က)     ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊တံတားများနှင့် ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများတည်ဆောက် ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ခ )      ကျေးလက်ဒေသ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဂ )      ကျေးလက်ဒေသကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဃ)     ကျေးလက်အိမ်ရာများတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊

(င )      ကျေးလက်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(စ )      ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေး ခြင်း၊

(ဆ)     ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဇ )      ကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ )     ကျေးလက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ည)     ကျေးလက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများ ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဋ )    မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် လူမှုစီးပွားဘဝကွာဟမှုကျဉ်းမြောင်းစေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာအစီအမံ များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဌ)     ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်တွင် အကျုံးဝင်သော ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၁၄။      ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကျေးလက်ဒေသများ၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတို့အတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်ရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သည် နေပြည်တော် တွင်တည်ရှိပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်မှ မြို့နယ်အဆင့်အထိ    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

၁၅။      လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အပါအဝင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၁၅)ရုံး၊ ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (၂)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၆၇)ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး(၂၉၂)ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ပါ သည်။

၁၆။      ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ကို ဌာန (၈) ခု၊ ဌာနခွဲ(၁၇) ခုတို့ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါ သည် -

          (က) ကျေးလက်လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးနှင့်စီမံရေးရာဌာန

                        (၁)ကျေးလက်လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ၊

                        (၂) စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊

          (ခ) ကျေးလက်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(၁) ကျေးလက်စီးပွားရေးဌာနခွဲ၊

(၂) ရသုံးမှန်းခြေဌာနခွဲ။

(ဂ) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

            (၁) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာနခွဲ၊

            (၂) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ၊

            (၃) စီမံကိန်းစိစစ်အကဲဖြတ်ရေးဌာနခွဲ၊

(ဃ) ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးအထောက်အကူပြုဌာန

            (၁) ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးအထောက်အကူပြု ဌာနခွဲ၊

            (၂) မှတ်တမ်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ၊  

(င) ကျေးလက်လမ်း၊တံတားဌာန  

            (၁) လမ်း၊ တံတားဌာနခွဲ၊

            (၂) တိုင်းတာပုံထုတ်ဌာနခွဲ၊

(စ) ကျေးလက်ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဌာန           

            (၁) ရေရရှိရေးဌာနခွဲ၊

            (၂) ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဌာနခွဲ၊

(ဆ) ကျေးလက်မီးလင်းရေးနှင့် စံပြကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာန

            (၁)  မီးလင်းရေးဌာနခွဲ၊

            (၂) စံပြကျေးရွာအကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာနခွဲ၊                      

(ဇ) ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးဌာန

            (၁) ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ၊

                                     (၂) ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ယာဉ်ယန္တရားဌာနခွဲ၊     

 

        ပုံ(၁)၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ တည်နေရာ

၁၇။      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) တည်နေရာမှာ နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန အဆောက် အအုံ၏ မြေညီထပ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ၊ လုပ် ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နေမှုများကို ဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်သော www.drdmyanmar.org  တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

Link to: http://www.drdmyanmar.org

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >